Poliüretan sütun ve sütun başlıkları çeşitleri modelleri:

Sütunlar tarihte çok eski mekanlarda kullanılmış günümüzde de kullanılan yapı elemanlarıdır. Poliüretan sütun farklı malzemelerden yapılan ana sütunlara giydirilerek hem yapının korunmasını hemde estetik görüntüsünün zenginleştirilmesini sağlar. Özellikle Mısır, Grek, Roma, İran uygarlıklarında kullanılmaya başlayan sütunlar figürsüz olarak erken dönem islam mimarisinde yoğunlukla kullanılmıştır. Günümüzde poliüretan maddesinden üretilen sütunlar mabedlerde, saraylarda, otellerde, hastanelerde, restoranlarda, kongre merkezlerinde ve alış veriş merkezleri gibi büyük hacimli yapılarda kullanıldığı gibi villadan stüdyo daireye, küçük bir dükkanın dekore edilmesinde de kullanılmaktadır. Her modeldeki sütunlarımız müşterilerimizin isteğine göre istenilen boyutlarda üretilebilmektedir.
Poliüretan sütunlar; başlık, gövde ve kaideden oluşur.
Poliüretan Sütun Başlığı
Üzerindeki yapı yükünü sütun gövdesine aktarma işlevi gören mimari elemana “sütun başlığı” denir. Yükün düşey taşıyıcı eleman olan sütunun dar kesitine, emniyetli biçimde iletilmesini sağlar.
Poliüretan Sütun Gövdesi
“Sütun gövdesi”, sütunun başlık ile kaide arasında yer alan kısmıdır. Gövde, tek parçadan oluşur.
Poliüretan Sütun Kaidesi
Yükün daha geniş bir yüzeye yayılarak zemine aktarılması amacıyla, sütun gövdesinin üzerine oturtulduğu altlığa “sütun kaidesi” denir. Kaidenin yüksekliği, sütunun boyutlarına, formuna ve profillerin zenginliğine göre değişir.

Poliüretan sütun ve sütun başlıkları çeşitleri

Dor düzeni;
Dor Düzeni’nde, sütun stylobat üzerine kaidesiz olarak oturur. Diğer sütun tiplerine oranla daha kalın olan ve aşağıdan yukarıya doğru incelen Dor Sütunu; sütun gövdesinin üzerindeki bıçak yüzünü andıran keskin yivlerle ve masif bir görünüme sahip olmasıyla diğer düzenlerden ayrılır. Sütun başlığı sade, yuvarlak bir çanak formundadır.
Toscana düzeni;
Toscana düzeni ana hatları ve genel oranlar bakımından Dor düzenine benzer. Dor düzenine göre daha yalındır ve triglyphonu yoktur.
İon düzeni;
Ion Düzeni’nde sütunlar platform üzerine yerleştirilen motifli kaideler üzerine oturtulmakta olup, daha ince ve zarif bir işçiliğe sahiptir. Aynı zarif işçiliği ve detayları sütun başlarında da görebilmek mümkün. Ion Düzeni’nde, sütun başlarının iki yanında – ön cepheden bakıldığında – ‘volüt’ adı verilen, sarmal şekilli kıvrımlar bulunmakta olup, bu kıvrımların arası zarif bezemelerle süslenmiştir.
Korint düzeni;
İon düzeninin bazı ayrıntılarının değiştirilmesiyle oluşan bu düzende temel özellik sarmalların (volüt, helezon) alttan çıkan akantus yaprakları içine alınmış olmasıdır. Süsleme öğelerinden bir başkası da kenger yaprağıdır.
Poliüretanın özellikleri;
Sağlığa zarar vermez. Kanserojen madde içermemektedir iç dekorasyonda ve dış cephede rahatlıkla kullanılabilir.
Antibakteriyel özelliktedir, böcek ve haşere oluşumunu da engelleyici yapıya sahiptir.